Szanowni Państwo

Zapraszam do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy usługi doradczej. W załączeniu przesyłam treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym.

Termin składania ofert
Do dnia 26 maja 2022r. do godziny 12:00 Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Sposób składania ofert
(np. email/wersja papierowa na wskazany adres)
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
– w formie pisemnej
– ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób: Browar Ponidzie Sp. z o.o. Ul. Polna 9, 28-100 Busko – Zdrój
Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE – w formie elektronicznej
– Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia: kontakt@browarponidzie.pl . W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe w brzmieniu: Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, a tym samym zbiera informacje o Twojej wizycie w celu ulepszenia naszej strony internetowej (poprzez analizę), pokazania Ci treści w mediach społecznościowych i odpowiednich reklam. Zobacz naszą politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji lub wyrazić zgodę, klikając przycisk „Akceptuj”.

Ustawienia plików cookie

Poniżej możesz wybrać, na jaki rodzaj plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia plików cookie”, aby zastosować swój wybór.

FunkcjonalnyNasza strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej witryny.

AnalitycznyNasza strona korzysta z analitycznych plików cookies, aby umożliwić analizę naszej strony i optymalizację na potrzeby m.in. użyteczność.

Media społecznościoweNasza witryna umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak YouTube i FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamaNasza witryna umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InnyNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analitycznymi, mediami społecznościowymi ani reklamami.